Rabu, 07 November 2012

Arti Tabarruj

Arti Tbarruj

Tanya:
Ustaz, wanita ketika berihram dilarang abarruj, apakah artinya?

Jawab:

Alhamdulillah, sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni syurga, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokaatuh

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat : 33, “Wa qama fi buyutikunna wa la tabarrujal –jahiliyyahtil-ula.. “ Artinya., “Dan, hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian ber-tabarruj seperti orang-orang jahilliyah yang terdahulu”.

Dalam Lisanul Arab Ibnu Madzur dikutip perkataan bahwa, “At-Tabarruju: idzhaaruz zinati wa maa yustad’aa bihii syahwatur rijaali.” Artinya, “tabarruj adalah pertunjukan perhiasan dan apa saja yang dengnnya syahwat kaum laki-laki tertarik. ”

Tabarruj secra abahasa adalah pertunjukan keindahan yang dilakukan oleh kaum wanita, di mana pertunjukan itu dapat menarik perhatian kaum lelaki dari aspek syahwat. Dalam kajian lain, tabarruj mengandung makna wanita yang memaerkan keindahan dan perhiasannya pada laki-laki.

Tabarrujatil mar’ah artinya wanita yang menampakkan kecantikkannya, lehernya, dan wajahnya. Ada yangt mengatakan, maksudnya dalah wanita yang menampakkan perhiasannya. Wajahnya, kecantikkanya, kepada laki-laki dengan maksud untuk membangkitkan nafsu  syahwatnya.

Menurut syariah, tabarruj adalah setiap perhiasan atau kecantikkan yang ditunjukkan wanita kepada mata-mata orang  yang bukan muhrim. Dalam ihram, wanita boleh mengenakan pakaian sekehendak hatinya asal tidak tabarruj dengan perhiasan yang berlebihan.

Tidaklah lebih baik dari yang berbicara atau pun yang mendengarkan karena yang  labih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya.

Wasaalamu’alaikum wr wb

Oleh : Ustaz Erick Yusuf
sumber : Republika

0 komentar:

Posting Komentar